Biuro Rachunkowe Artemida

F.U.H. Twoje

Wybierz dział OPodmioty Nie Prowadzące Pełnych Ksiąg

Usługi świadczone na rzecz osób prowadzących działalność.
Każde rozpoczęcie współpracy poprzedzamy dokładną analizą dotychczasowej dokumentacji księgowej, przeglądem zawartych umów, weryfikacją rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS a także uproszczeniem czynności administracyjnych.

  Obsługa Księgowa
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT
 • prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie rozliczeń w formie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • obsługa transakcji zagranicznych
 • przygotowanie rozliczenia rocznego (PIT)
 • obsługa ZUS prowadzącego działalność gospodarczą
 • reprezentowanie przed urzędem skarbowym (także w trakcie kontroli)

  Obsługa Płacowa i ZUS
 • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów cywilno – prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4), a także deklaracji rocznej (PIT-4R) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • reprezentowanie przed ZUS (także w trakcie kontroli)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy dla pracowników

  Obsługa Kadrowa
 • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich)
 • bieżące doradztwo