Biuro Rachunkowe Artemida

F.U.H. Twoje

Wybierz dział OPodmioty Prowadzące Pełne Księgi

Usługi świadczone na rzecz podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (pełna księgowość).
Każde rozpoczęcie współpracy poprzedzamy dokładną analizą dotychczasowej dokumentacji księgowej, przeglądem zawartych umów, weryfikacją rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS, a także uproszczeniem czynności administracyjnych.

  Obsługa Księgowa
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z ewidencją VAT
 • obsługa transakcji zagranicznych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • księgowanie i raportowanie zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • reprezentowanie przed urzędem skarbowym (także w trakcie kontroli)
 • raportowanie do spółki matki
 • sporządzenie indywidualnego planu kont
 • opracowanie polityki rachunkowości

  Obsługa Płacowa i ZUS
 • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów cywilno – prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4), a także deklaracji rocznej (PIT-4R) oraz rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11)
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ZUS, dokumentów zgłoszeniowych pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy dla pracowników

  Obsługa Kadrowa
 • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich).